คนไทยไม่โง่(มั้ง!) มีเนื้อหา 18+

คนไทยผส่วนหนึ่ง).. ไม่โง่(มั้ง!) มีเนื้อหา 18+ 

*****************************

เนื้อหาในบทความ – นิทาน – แนวคิดต่างๆ.. ใน บล็อกนี้
ไม่เหมาะกับคนที่มีนิสัยการอ่าน – แบบที่พอเจอตัวหนังสือ มากกว่า ๘ บรรทัดปั๊บ ! ..

ในหัวของท่าน..
ก็จะมีเสียงขึ้นมาว่า…

- ชั้น ! ไม่ชอบอ่านอะไรเยอะๆ  !
- กรูไม่ชอบอ่าน !
- เฮ๊ย ! .. แอดมิน มรึงเขียนอะไรกันนักหนาวะ !
- เมื่อไหร่..แมร่ง.. จะสรุปซะที !
- กรูไม่ชอบคิดมาก.. ไอ้แอดมิน..มรึงจะนำเสนออะไร แมร่ง.. ก็ไม่รีบๆบอก !
- สมองกรูเครียดมาทั้งวัน.. ไม่เอาแล้ว อ่านแล้ว “งง”

และ แนวๆ อื่นๆ ที่คล้ายๆ ๖ ข้อข้างบน..

แปลว่า..

๑. ถ้าอยากได้ประโยชน์(ถ้ามันมีในนิทาน-เรื่องนั้นๆ)..
คุณต้อง “พยายาม” ให้มากๆ ที่จะฝึกการ “อ่านเอาเรื่อง ” แบบในวัยประถม

ไม่อย่างนั้น..

เวลาอันมีค่าของคุณที่กำลังอ่านอยู่นี้ (และในเวลาประมาณสัก ๑๐ นาทีกับนิทานสั้นๆ ..๑ เรื่อง )
จะสูญเปล่า .. ครับผม

๒. คุณไม่เหมาะกับ “ตัวหนังสือ” มากกว่า ๘ บรรทัดใดๆทั้งนั้น ในโลกนี้ ! ครับผม

๓. คุณเป็นตัวของคุณเองครับ .. คุณเลือกทางเดินของคุณเองได้
และผมเดาว่า การไม่อยาก “อ่านอะไรเกิน ๘ บรรทัด”.. 
= คุณเลือกที่จะเป็นคนธรรมดาๆ เกรด ๒


บรรทัดต่อไปนี้ ควรอ่านให้เข้าใจ.. แต่ไม่อ่านก็ได้   { Click เพื่อข้ามไปอ่านข้างล่างๆ เพราะคุณเริ่มตาลาย }
เพราะผมพิมพ์ให้อ่านก็เพื่อ “บางท่่าน” อยากรู้ว่าทำไม? .. ผมเรียกคนอื่นว่า “คนเกรด ๒” อะนะครับ
เพื่อการ “สื่อสาร” ที่ถูกต้องครับ… จะได้ไม่เข้าใจผิดในตัวผมครับ
( คือผมไม่ได้บ้าครับ.. แค่เพี้ยนๆ… แหะๆ )


 

เรื่องในโลก “สิบสองเรื่อง”
แต่อันที่จริง…ผมว่ามัน ๓๖ เรื่องนะครับ.. แหะๆ
 { Click เพื่ออ่านคำอธิบาย ว่ามัน ๓๖ ได้ยังไง }

สิบสองเรื่อง… ในมุมมองของผมคือ

๑. การรู้เท่าทันและแยกได้..ในด้านเทคโนโลยี่ต่างๆในโลกที่มันมีอยู่
     ว่ามันเป็นแค่ ความสะดวก .. (และอาจ..ไม่ได้แปลว่า สะดวก=ดี สักกะหน่อย )

๒. หลักการ.. ที่จะไปซื้อหรือนำมาใช้เทคโนโลยี่ในข้อ () ข้อตะกี๊..ของคุณ

๓. ความเข้าใจที่มีต่อวัฒนธรรมของชาติตน.. เมื่อเที่ยบกับชนชาติอื่นๆ

๔. การเกิดผลกระทบจากการกระทำของคุณ.. ต่อผู้อื่น(ทั้งด้านที่ดีและด้านแย่ๆ)

๕. การผลกระทบจากการกระทำของคุณ.. ต่อตัวคุณเอง(ทั้งด้านที่ดีและด้านแย่ๆ)

๖. ความสนใจในเรื่องการตัดสินใจของคุณ.. ที่สามารถส่งผลต่อส่วนรวม กับคนแถวๆบ้าน,ในหมูบ้านที่อยู่อาศัย,
    ในจังหวัดที่อยู่,ในประเทศ หรือในโลก

๗. ระดับความเข้าใจในการทุกข์ใจและวิธีรับมือกับความทุกข์ใจของคุณ.. ในยามที่ตัวคุณเอง มีเรื่องที่ไม่ถูกใจ
     (คุณได้…ในเรื่องที่คุณไม่อยากได้…….. หรือไม่ก็…เมื่อคุณไม่ได้..ในเรื่องที่คุณอยากได้)

๘.  เทคนิคการพูด..หรือการแสดงออกด้วยสีหน้า.หรือกริยาอาการ ..หรือวิธีที่คุณใช้สื่อสาร ของคุณ
      กับคนที่คุณรัก หรือที่คุณห่วงใย หรือที่คุณสงสาร

๙.   เทคนิคของการพูด..หรือการแสดงออกด้วยสีหน้า.หรือกริยาอาการ ..หรือวิธีที่คุณใช้สื่อสาร ของคุณ
       กับคนที่คุณรำคาญ คนที่คุณหมั่นไส้ หรือคนที่คุณไม่ชอบขี้หน้า จนถึงคนระดับที่คุณเกลียด

๑๐.  เทคนิคการพูด..หรือการแสดงออกด้วยสีหน้า.หรือกริยาอาการ ..หรือวิธีที่คุณใช้สื่อสาร ของคุณ
         กับคนที่ “เฉยๆ” ..กับเขาหรือเธอ..

๑๑.  การไม่ยอม.. โกรธหรือเครียดเกิน ๑๐ นาฑี ..การไม่คิดจะไปลงมือในระดับ “อาฆาตแค้น”
        .. เมื่อมีใครบางคนที่ทำให้คุณเจ็บตัวเจ็บใจ

๑๒.  ระดับความวิตกกังวล ในทั้ง ๑๑ ข้อ ข้างบน.. ว่ามากๆๆ ว่าน้อยมากๆๆๆ.. หรือว่า.. ไม่เคยคิดกังวล

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

เอ้า .. ถ้ายังไม่ “งง”

ก็… อ่านกันต่อครับผม

อธิบายคำว่า เกรด ๒ ในแนวคิดของแอดมิน-บล็อก

ก) สถานะของคน “หนึ่งคน” ใน ๑ สถานการณ์
 
          A)  สถานะ “ผู้สร้างหรือผู้เข้าใจเรื่องนั้นๆ ๑๐๐ % เต็มๆ
                   ก็คือคนที่อยูในสภาวะ ….เป็นคนที่เทพฯมากๆ .. เลยได้.. ตัวคูณเป็น ๔ ..
                   คะแนนเต็มคือ = ( ตัวคุณ ๔ x เกรด ๔ ) .. ดังนั้นคะแนะเต็ม ๑๖

          B)  สถานะ “กรูว่ากรูรู้
                    คือ.. คนที่อยูในสภาวะ “รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น …ในเรื่องที่เกิดขึ้น” …. ตัวคูณคือ ๓ ..
                    คะแนนเต็มคือ = ( ตัวคุณ ๓ x เกรด ๔ ) .. ดังนั้นคะแนะเต็ม ๑๒

          C)   สถานะ “น่าจะ
                    คือ.. คนที่อยูในสภาวะ “รู้ว่า “น่าจะ” เกิดอะไรขึ้น ในเรื่องที่เกิดขึ้น” …. ตัวคูณคือ ๒ ..
                    คะแนนเต็มคือ = ( ตัวคุณ ๒ x เกรด ๔ ) .. ดังนั้นคะแนะเต็ม

          
          D)  สถานะ “กรูพิการ ๑”
                    คือ.. คนที่อยู่ในสภาวะ “รู้ว่า “น่าจะ” เกิดอะไรขึ้น ในเรื่องที่เกิดขึ้น”
                    แต่คนๆนั้น.. พิการหู+ตาไม่บอด หรือ พิการตา+หูไม่หนวก
                    หรือจัดเป็นพวก ถึงไม่ได้ยินแต่ยังมองเห็น..หรือ ถึงไม่เห็น..แต่ก็ยังได้ยิน … ตัวคูณคือ ๓ ..
                    คะแนนเต็มคือ = ( ตัวคุณ ๓ x เกรด ๔ ) .. ดังนั้นคะแนะเต็ม ๑๒

          E)  สถานะ  “กรูพิการ ๒”
                    คือ.. คนที่อยู่ในสภาวะ “มันเกิดอะไรขึ้นเหรอ..เนี่ย !” … กรุไม่เห็นจะเข้าใจเรื่อง “นั้นๆ” เลยโว๊ย !…
                    แต่คนๆนั้น.. พิการหู+ตาไม่บอด หรือ พิการตา+หูไม่หนวก
                    ซึ่งก็คือเป็นกลุ่ม.. ถึงไม่ได้ยินแต่ยังมองเห็น..หรือ ถึงไม่เห็น..แต่ก็ยังได้ยิน … ตัวคูณคือ ๒
                    คะแนนเต็มคือ = ( ตัวคุณ ๒ x เกรด ๔ ) .. ดังนั้นคะแนะเต็ม

          F)  สถานะ “กรูไม่รู้อะไรเลย”
                    คือ.. คนที่อยู่ในสภาวะ “มันเกิดอะไรขึ้นเหรอ..เนี่ย !” … กรุไม่เห็นจะเข้าใจเรื่อง “นั้นๆ” เลยโว๊ย !…
                แต่คนๆนั้น.. ไม่พิการหู+ตาไม่บอด ตัวคูณคือ   - ๒
                    คะแนนเต็มคือ = ( ตัวคุณ – ๒  X  เกรด ๔ ) .. ดังนั้นคะแนะเต็ม  - ๘ !!!
     อย่าลืม ! คะแนนข้อนี้ ยิ่งได้น้อย = ยิ่งดีนะครับ
     ข้อนี้จะให้ดีละก็ = คุณต้องให้ได้เกรด ๑
     หรือได้คะแนน (-๒ ) ครับผม !!


สมัยก่อนๆเรียกๆกันว่า..ได้คะแนนเต็ม ๑๐๐ % ก็ต่อเมื่อได้คะแนนรวมเต็มทุกวิชา = คือ ๕๔
ได้มาจาก ( ๑๖ ) + ( ๑๒ ) + ( ๘ ) + ( ๑๒ ) + ( ๘ ) + ( – ๒  ) =  ๕๔
หรือ…สมัยนี้จะเรียกกันว่า …
เกรด ๔ !!
( ในมุมมองของผม !!
)


+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

การให้เกรด

เกรด ๔ หรือ ที่เรียกว่า เกรด A …กลุ่มคนที่ไม่อยากเป็นผู้ตาม(ทั้งปีทั้งชาติ) ..

คือประมาณๆ..ว่าคุณผู้อ่าน..คือคนที่อยากเป็นสภาวะ “ผู้นำ” ในเรื่อง “นั้นๆ” …
หรือไม่ก็ “จะตั้งใจ+และขอเลือกเป็นผู้นำ” ตลอดไปจนกว่าจะตาย


เกรด ๓ หรือ ที่เรียกว่า เกรด B..  กลุ่มคนที่ “อยากนำ”  ..
คือประมาณๆ..ว่าคุณผู้อ่าน..คือคนที่อยากเป็นสภาวะ “ผู้นำ” สักครั้งในชีวิต “ในสถานการณ์แบบนั้นๆ”
หรือ “ชั้น !.. (อยาก)ขอเลือกเป็นผู้นำสักครั้ง(หน่อยเหอะ)” …

เกรด ๒ หรือ ที่เรียกว่า เกรด C.. กลุ่มคนที่ “ขอตาม-ห่างๆ-ซะหน่อย”
ได้แก่คนที่ต้องการ “ชิลล์ๆ” .. ไม่ซีฯอะไรกับชีวิต.. สบายๆ …
ยินดีกับการเป็นสภาวะ “ผู้ตาม” … เฉกเช่นตอนที่ยังเด็กๆ.. และรอให้ผู้ใหญ่จูงไปโน่นมานี่…

เพราะเชื่อว่าสักวัน … จะ..
… “เอาน่าๆ .. พอทักษะและเวลาอายุที่มากขึ้น…เด๋ว ..กรูก็เข้าใจ เรื่องนั้นๆเอง(ละว่ะ) ”

 

เกรด ๑ หรือ ที่เรียกว่า เกรด D..
กลุ่มคนที่เรียกว่า “ก็ไม่อยากคิดนี่หว่า”
เป็นบุคคลผู้ชอบพูดคำว่า “ช่างมันเถ้อะ!” ..ในทุกเรื่องๆ

เพราะแยกคำว่า “การละวาง” กับ “การละเลย” ไม่ได้ ! ..
และนึก-ว่า..มันเป็น “คำ” เดียวกัน !!

และอย่าลืม ! คะแนน “ไม่ชอบคิด” ของข้อนี้
ยิ่งได้น้อย = ยิ่งดีนะครับ

 

ขอสมมุติว่า..

ตัวอย่างการคำนวณ ชีวิตของ “นายห่านฟ้า”
เอาแค่ในสถานการณ์(เรื่องนั้นๆ)  .. ซัก ๓ เรื่องก็พอ

คือเรื่องที่ ๖ .. เรื่องที่ ๘  กับเรื่องที่  ๑๑

ป.ล.
แบบว่า… ส่วนมาก คนไทยเรา.. ไม่ค่อยชอบ “เลข” .. แหะๆ

และที่จริงแล้ว.. คนเราควรคิด “ที่ละเรื่อง” ….แต่ตอนนี้ “เรา=ผมและท่านที่อ่านอยู่”
กำลังคิด ๓ เรื่องอยู่อะนะครับ ..
( โทษทีครับ… แหะๆ )

นายห่านฟ้า.. กับเรื่องที่ ๖ ..
หัวข้อ – การควรจะสนใจคิด+ทำ+พูด.. เพื่อคนอื่นๆบ้าง
นายห่านฟ้าเป็นคนประเภท คิด-พูด-ทำอะไร..ก็ไร้ประโยชน์ต่อสาธารณะ
เวลาสอบ… เลยได้เกรด ๔ (ซะเลย).
และยังดันเป็นไม่สนใจเรียนรู้ไขว่คว้าวิชาใดๆทั้งนั้นซะอีก…
ก็เลยได้สภานะ F ซะอีกด้วย ( เฮ้อ !)

เลยได้ ( ตัวคูณ  – ๒ ) x ( ๔ ) … คะแนน = ( – ๘ ) 
จากที่ควรได้คะแนนติดลบน้อยๆ

นายห่านฟ้า.. เรื่องที่ ๘ ..
หัวข้อ – กริยาหรืออาการตอบสนองกับคนที่สนใจหรือคนที่รักและเป็นห่วง
พอเป็นคนที่รักหรือคนใกล้ตัว นายห่านฟ้ากลับทำซะดิบดี
ประมาณว่า.. นายห่านฟ้านั้น ทุ่มเทให้กับคนที่ “แคร์” ได้เสมอ
เลยสอบได้เกรด ๔ .
นายห่านฟ้าคนนี้ อยู่ในสภานะ B และจัดได้ว่าเป็นกตัญญูพ่อแม่
และยังชอบให้เกียรติภรรยา
..พอสมควร…

ผล..นายห่านฟ้าเลยได้ ( ตัวคูณ  ๓ ) x ( ๔ ) … คะแนน = ๑๒  = ได้คะแนนเต็ม ( +๑๒ )

นายห่านฟ้า.. เรื่องที่ ๑๑ ..
แม้ว่า..อันเรื่องความเข้าใจว่าการอาฆาตผู้อื่น.มันไม่ดีนะ.. นั้นห่านฟ้าก็พอมีอยู่…
แต่….นายห่านฟ้าเป็นพวกนิสัยหุนหันพลันแล่น โกรธง่ายหายเร็ว เลยสอบได้ แค่ เกรด ๒ .
และอยู่ในสภานะ E เพราะเป็นพวก กรูพิการ๒.. คือมักอดไม่ได้ที่จะ  “โกรธ” ..
เลยได้ ( ตัวคูณ  ๒ ) x ( ๒ ) … คะแนน = ๔  = จากคะแนนเต็ม ( +๘ )

จากคะแนนเต็ม ( – ๒ ) + ( ๑๒ ) + ( + ๘ ) = ที่จะต้องได้ ๑๘

สรุปว่า นายห่านฟ้าทำได้ =  ( – ๘ ) + ( ๑๒ ) + ( + ๔ )  = ๘
เอาแค่ ๓ เรื่องนี้มาประเมิน “นายห่านฟ้า” …   = ๘ / ๑๘ ..  หรือประมาณ ๔๔.๒๕ %
หรือเรียกว่าได้เกรด ๑.๗๗ .. ไม่ถึง ๒
คือสอบตกเห็นๆ

อะไรแบบนี้แหละครับผม

เป็นแแนวทางแผนที่ความคิดนะครับ..
แต่… ท่านก็ไม่ต้องไปคำนวณให้เสียเวลานะครับ

ผมแค่พิมพ์ “อธิบาย”
ว่าผมคิดอะไรในหัว

ถึงจึงได้กล้าบังอาจ..  ได้ทำตัวเอง..
เป็นคนอวดดีอวดเก่ง..เที่ยวไปเรียกคนอื่นๆว่า คนเกรด … อะนะครับ …

แหะๆ

 

ทั้งนี้.. ก็เพื่อการสื่อสาร “ที่ถูกต้อง” นั่นแหละครับ.. :(

 

 


 

 

๑๒ ข้อข้างบนนั้น…

มี ๓ เวลาแอบแฝงอยู่..ได้แก่
คิดย้อน – คิดอยู่ – คิดไปก่อนล่วงหน้า ..

หรืออาจจะเรียกอีกอย่าง..ได้ว่า …

ผ่านมาแล้ว.. กำลังเป็นอยู่.. และ.. เดี๋ยวก็จะเกิดขึ้น
 

ตัวอย่างเช่น .. เมื่อสามวันก่อน มีคนด่าคุณว่า “สัตว์”

แปลว่า….

วันนั้นคุณโกรธ(ตอนนั้นคุณโกรธ) ….. วันนี้พอนึกขึ้นมาได้(คุณ)ก็โกรธอีก…
และในอนาคต(ถ้าคุณยังไม่ลืม)..ต้องมีสักวันที่คุณนึกย้อนกลับไปในวันที่เขา “ด่า”..

และ..คุณ(ในวันนั้นๆ)ในอนาคต..

คุณก็จะรู้สึก.. แมร่ง.. มันด่ากรูได้งัย(และคุณก็จะหงุดหงิด.. แน่ๆ !)

แปลว่า…  “คำด่า-สัตว์” .. ครั้งเดียวจะมีเงื่อนไข ” ๓ ครั้ง” ..
( มาจาก….. อดึต – ปัจจุบัน – อนาคต .. ที่อธิบายมาตะกี๊ )
 

ดังนั้น “สิบสอง” ข้อข้างต้น.. เลยกลายเป็น “สามสิบหกข้อ” ครับผม… แหะๆ

ถ้า “ไม่อยากอ่านต่อ – กรูว่ามรึง(แอดมิน)เพี้ยนแน่ๆ” ..

ท่านผู้อ่าน….

ก็ไป “ชิลล์ๆ” กับโลกออนไลน์

ที่ “เม้าส์” ในมือของคุณ “พาไป” ได้ทุกที่ได้ “ตามสบาย” เลยครับผม !
 

แหะๆ

และถ้าคุณอ่านมาถึงบรรทัดนี้แล้วยังอยากอ่านต่อ..
ก็ไป “อ่าน” ความคิดของผม – ข้างล่าง – ต่อเลยครับผม !!


 

 

ผมทำบล็อกนี้เพราะ….

๑. เมื่อสักปีกลาย ..

บอร์ดกึ่งทำเน้นยิ้ม+ฮาๆ V.4.7 ที่ทำจาก Free S.M.F ที่เปิดพร้อม บล็อก WordPress ตัวแรก ของผม ..
เกิดมีดราม่าน้ำเน่ากันกระจายที่กระทู้หนึ่ง ..ระดับ +๒๐๐ รีพลาย !!!
และมียอดอ่าน เกือบ ๒,๐๐๐ ครั้ง !!
 ซึ่งปกติแล้ว ..การตอบ “เม้นท์” กันระดับใกล้ๆ ๒๐ รีพลายนั้น..ผมเองก็ว่ามัน หรู แล้วนะครับ ( ฮา )

สาเหตุ
เพราะ “มีการสื่อสาร – ขัดข้อง”
( ซึ่ง..ก็คงน่าจะเป็นเพราะ.. ผมอาจจะเขียนนิทานไม่ชัดเจนซะเองนั่นแหละ )

คือ… มีคนเข้ามาอ่านนิทานเรื่องหนึ่ง
แล้ว “ตีความ” ไปว่า แอดมินชื่อเป็ด ..
เอาเรื่องคนอื่น “มา-นินทา

(ซึ่งแน่นอนว่า..เป็นคนรอบๆตัวผม.. แหะๆ – ตามหลักการบ้าๆของผม..ไม่ประสบอย่าเอามาเล่านิทาน – แหะๆ)

และ… แอดมินชื่อเป็ดของบอร์ดทะลึ่งตึงตัง 4.7
และ(
ผม)ก็คือนายเป็ด = แอดมินบล็อกที่ท่านอ่านอยู่นี่แหละครับ !

ซึ่งก็ไม่ว่ากันครับ

เพราะทุกคน “ย่อมมีสิทธิ์คิด-อิสระ” …
ย่อมสามารถเห็นต่างไปจากผมได้
ตามสิทธิ์ที่พึงมีได้ ในฐานะ “มนุษย์”

แต่..

เรื่องกลับกลายเป็นว่า…

“ผู้อ่านส่วนใหญ่” ที่มาเม้นท์..
(ส่วนใหญ่)..กลับล้วนแต่เห็นไปในแนวที่ว่า

ได้มีผู้มาอ่านนิทาน บางท่าน – ที่อ่านนิทานไม่เข้าใจ – แล้วมาเม้นท์.. แบบ “เฮ้อ” นะดิครับ !

ดราม่า “ฮาๆ”  ของคอมเม้นท์… แนวๆ …กึ่งอำ.. กึ่งด่า..
กึ่งสอน.. กึ่ง “แดกดัน”  … จึงเพียบ !!!

กึ่งสอน.. คำนี้ผมใช้คำว่า “สอน” ด้วยเหตุที่ว่า เหล่า “สาวกบอร์ด” ส่วนมากเป็น “คนมีอายุเกิน ๓๕” ..
และมีหลายท่านเป็น “ครู – ครูจริงๆ ที่ไม่ใช่ “นักรับจ้างสอน”

เจ้าบอร์ด SMF  “ทะลึ่งตึงตัง” ที่ผมทำขึ้นเพื่อเจตนา
ให้ผู้ใหญ่ มา “ระบายฮาๆ” แบบแอบเพื่อนๆฝูงๆ

เลยกลายเป็น “บอร์ดลืมตัว” … !!!!

ลืมตัว = เหล่าครูๆ ดันลืมไปว่า

คนมาเม้นท์..ไม่ใช่นักเรียนในลานรวมพลนักเรียนหลังการเคารพธงชาติ
ใช้คำว่า “แอบ” … เพราะอาย ที่โลกจริงๆเป็นคน(ผู้ใหญ่)ปกติๆ
..แต่ในโลกออนไลน์ ดันมีสมองเท่าแอดมินบอร์ด = ๘ ขวบ ! .. ( ฮา )

ผมจึงปิดบอร์ดไประยะหนึ่ง
( ระยะหนึ่ง = ธันวา ๕๕ … กรกฎา ๕๖ … ฮา ! )

ซึ่งที่จิงแล้ว..
ผมเองก็..  “พอจะมี” ..เหตุผล… ที่ “ตลก” ไม่ออก .. และฮา.. ไม่ออก + หัวตัน + สมองไม่แล่น !!

เพราะ

ก).    ๗ ธ.ค. ๕๕ … = คุณแม่ของผมท่านเสีย.. จากผมไปตลอดกาล ( ..ด้วยวัย ๗๒ )

ข)      ผมกลับไปอยู่ต่างจังหวัด (สิงห์บุรี – อินทรบุรี ) ..
          ไปทำเป็น แอค-ท่า..เป็นเกษตรกรเลี้ยงปลากระชัง
          ไม่คิดกลับ “กรุงฯ” รวมถึง..ไม่สะดวกกับการ “ใช้เน็ท”

และ… เพราะว่า..

ค).      ผมถูก “รุ่นใหญ่” ด่า… เรื่องที่ผมใช้โฮสท์ แต่จำรหัส “ดูแล” โฮสท์ไม่ได้เลยสักครั้ง !

 อธิบาย

a)  ผม… ไม่มีปัญญาเช่าใช้ “โฮสท์” จึงไปพ่วง “บอร์ด” กับพื้นที่ Host ของพี่เขา…..
      ซึ่งได้ “จำกัด” การจราจร “ข้อมูล” ให้สามารถใช้อัตราการส่งถ่ายข้อมูล “แบบไม่ลื่นปรี๊ด”
      อธิบาย คือเว็บจะไม่ “แสดงผลเร็วๆ” ได้มากมายนัก การที่คนเข้าอ่านพร้อมๆกันเพียง ๑๕ คน
      เว็บบอร์ด ทะลึ่ง 4.7 ก็จะเริ่ม “อืด” แล้วนั่นแหละครับ .. ( แหะๆ )

       แต่ดราม่า “ที่เกิดขึ้น” … ทำให้โฮสท์หลักของพี่เขา “อืด” ไปเลย.. ( อืดกว่าเดิมพอสมควร)
       เพราะพี่เขา “ให้ใช้ดาต้าเบส SQL ก้อนเดียวกับที่พี่เขาใช้อยู่ …. แหะๆ
       ( คือที่จริง ก็เพราะดราม่า “คนอ่านหนังสือไม่แตกฉาน” .. ร่วมๆ “สองร้อย” Reply นั่นแหละครับ )
 
b)  ผมชอบ “เปลี่ยน” รหัสข้อมูล SQL แล้วตัวเองกลับ “จำไม่ได้” …
      ในเวลาที่ผมจะแก้ไข “คำไม่งาม” บางอย่าง..   ผมจึงทำได้ “ไม่ถนัด” ..
      เพราะผมไม่ถนัด “SMF บอร์ด” … จึงกลายเป็นว่า ผมต้อง “กวนใจ” พี่ชายผู้ใจดี
      ปลุกพี่เขาตอนเวลาซะตีสองตีสาม…ให้ “รีเซ็ท” รหัสที่ผมจำไม่ได้ให้อยู่บ่อยๆ


**  a+b พอรวมกัน  ผมเลย “คิด” มักง่ายๆ.. ด้วยการ “พัก” บอร์ดซะเลย … แหะๆ   **

ง)  เพื่อนๆออนไลน์ “กลุ่มหนึ่ง” ที่พากัน “ติดลม” จึงแก้ปัญหาด้วยการ “เมล์” คุยกันกับผมซะเลย… 
      ทำให้วันๆ ผมเลยไม่ต้องทำอะไร เพราะเมล์คุยกัน ก็หมดวันแล้ว
      อธิบาย .. การเมล์ทะลึ่งๆ คุยกันทะลึ่งๆ มันเป็น “ส่วนตัว” .. ไม่เหมือนการ “โพสท์” ในเฟซบุ๊ค… แหะๆ
      (คนแก่-อายเด็กๆนั่นแหละครับผม อิๆ)
      และเจ้า “e-mail” มันย่อมไม่สามารถ “ไลน์คุยกัน” … ผ่านทาง “สมารทโฟน” ได้อะนะครับ…
      การคุยกัน… มันเลยไม่ค่อย “สนุก” ….แหะๆ

จ)  หลายเรื่องที่คุยกัน บางเรื่อง “มี” ประโยชน์มากกว่า “โทษ” …
      ผมจึงอยากเปิด บอร์ด .. อีกครั้ง !!

จ)  เพื่อให้สมกับวัยของผม… ที่โต.. จนสุนัขเลียก้นไม่ถึง..
      ผมจึงรวบรวมเงินได้ก้อน “เล็กๆ” แล้วไปเช่า “โฮสท์” (ซะที) …  เพื่อให้เป็นของตัวเอง(ซะที)
      หลังจากที่ผม “แอบใช้” พื้นที่และ SQL ของ “ลูกค้า” บางท่าน….มาร่วมๆ 3 ปี .. แหะๆ
      ท่าน “ลอง” Click ไปอ่านนิทานตอนนี้ แล้วจะเข้าใจว่า ผมนั้นได้รับรางวัล “แอดมินที่จนที่สุดในโลก” .. เชียวนะครับ.. แฮ่ๆ )

ฉ)  ความโง่เรื่อง SMF ของผม.. ทำให้ข้อมูลในบอร์ด 4.7 ..  “หาย” ไปมากกว่า 80 % ..
      ยังดี..ว่าไม่ทำข้อมูล “พี่เค้า” ..หายไปด้วย..

ช) คนที่ไปอ่าน “บอร์ดทะลึ่งตึงตัง ของครูแอบทะลึ่ง” ..
    จึงคงไม่สับสน ..
    ที่บอร์ด SMF มันแหว่งๆขาดๆ+หายๆ

๒. ตอนนี้( ๕ ก.ค. ๕๖ )… ผมคิดว่า …
    ผมนั้น “จะกลับ” มาอยู่ที่ ก.ท.ม. ( น่าจะตลอดไป )   

        ผมจึงมา… เปิด “บล็อก” ที่ใช้ WordPress ซึ่งผม “คล่องกว่า – SMF” … และผมก็
          ก)  ย้ายหน้า kindman4all.com เดิมไปไว้ที่  wp2.kindman4all.com
          ข)  ทำหน้า “บล้อก” ที่ท่านอ่านอยู่นี้ให้เป็นเว็บหลัก
          ค)  มีคน “ใจดี-ท่านหนึ่ง” กำลังรวมสารพัด “บอร์ด” ที่ผมใช้อยู่.. ไปรวมกันไว้ที่ smf.kindman4all.com

๓. ผม… เป็นคนที่สนใจว่า “คนนั้น-พูดอะไร” !!
    มากกว่า… “ใคร-พูดเรื่องนั้น” !!

    ดังนั้น..

        ก) ผมไม่ชอบการ “บังคับ” ให้ใครสมัครสมาชิกก่อน “โพสท์” ….
             ซึ่งการคิดแบบนี้ของผม.. มันเลยสร้างปัญหาของ “สะแปมเว็บไซท์” .. ให้กับผม
             
            วันๆ..ถ้าผมพอจะว่าง..
             … แค่การเข้าลบ “สมาชิกรัซเซีย” และโฆษณาตาม “ลายเซ็นต์สมาชิก” ..
             เวลาผมก็หมดไปแล้วครับผม

          ข) การไม่บังคับคำโพสท์ .. สร้างปัญหาเล็กน้อยกับผม.. แต่ก็ยังถือ
               ว่าเป็น “ปัญหา” อยู่ดี…
                  เพราะ “ควาย” บางตัว…ก็แสดงตัวตนของเขา(หรือเธอ)..
                  ด้วยการ “พิมพ์” ส่งข้อความ(โพสท์)… ด้วยคำ “ไร้วุฒิภาวะ-หยาบคาย”
               
           ผมและผู้ใจดีหลายท่านที่เข้ามาช่วยๆกัยดูแลบอร์ด..
           เลยเอาแต่ไปเสียเวลา.. กับการเซ็นเซอร์คำหยาบ
           แบบ “แมนวล” .. ตามประสา  “คน-วัย-เยอะ-แล้ว”…
 
  ซึ่งคำบางคำที่หยาบ.. แต่อยู่ “ถูกที่” .. มันก็ไม่ควรถูก “เซ็นเซอร์” …
  ผลที่สุดก็เลย “เหนื่อยเหมือนกัน” .. แบบที่ผมมาบ่นๆข้ออ้างต่างๆในเจ็ดข้อข้างบนตะกี๊ครับ

  อธิบาย ..

  ข้างล่างนี่คือคำ “หยาบ” ที่ได้ “อารมณ์” ที่ทีม kindman4all.com ไม่เคยคิดจะเซ็นเซอร์
   * แม่งห่าราก – มันเอาส้นตีนอะไรคิดวะ.. เปิดนมให้คนดูออกทีวี..
      ทั้งๆที่มันเป็น “รายการไม่สด-ตัดออกได้” .. ทีมงาน..ปล่อยออกอากาศได้งัย !

           
    ส่วนอักษรสีน้ำเงินข้างล่างนี่   คือคำ “หยาบ” ที่ได้ “ไม่มีวุฒิภาวะ” ที่ทีม kindman4all.com 
    พอเจอก็จะ “ลบ” หรือเซ็นเซอร์
    * หน้าอกเธอก็ไม่ได้ใหญ่จนมากมาย ยังอยากอวดออกทีวี ดูแล้วเซ็ง
      จะเห็นว่า การพิมพ์ว่า หน้าอกไม่ใหญ่-ไม่ควรออกทีวี.. ที่ยกตัวอย่างนั้น
      ทีมงาน kindman4all.com  ถือว่าไป “ละเมิด” เรื่องของชาวบ้าน  
      อกคนอื่นจะะใหญ่จะเล็กมันไม่ใช่เรื่องของเรา
      และ… คำว่า ดูแล้วเซ็ง เป็นเรื่อง “เฉพาะคน” ..

      ดังนั้นการโพสท์แบบนี้ ผมจึงมีหลักการ ให้กับทีมงาน…ว่ามันคือ โพสท์ไร้คุณภาพ-ไร้ประเด็นให้ถกเถียง

      แต่คำว่า “นม” ในย่อหน้าก่อนหน้า.. นั้น… ผมกลับเห็นว่า “ไม่หยาบ – แค่ .. แรง..” .. !!
      และสามารถจะ..
           -  สื่อสารอารมณ์คนที่ “พิมพ์” ออกมาได้เหมือน “คนจริงๆคุยกัน”
           -  มีประเด็น “ปล่อยออกมาได้งัย” .. ให้ถกเชิง “ปัญญา” …และผมถือว่า “สร้างสรรค์”
 

           … แหะๆ


 

หากท่าน…

ต้องการอ่าน “ความเยอะ” ของผม (แหะๆ) …

มากกว่านี้

ท่านมาสามารถเข้าไปอ่านได้ที่

สโลแกน …. ถ้าไม่อ่าน = ท่านไร้ ค.ว.ย โดยแท้จริง เพราะท่านจะไม่รู้ ๔ รู้ ๘ กับแก๊กของที่นี่ !! 
กฎ – มารยาท คำอธิบาย “มุก” และวิธี “ล้อ” หรือ “อำ” กันซะก่อนครับ !
http://smf.kindman4all.com/index.php?board=15.0

สโลแกน….. คิดอะไรอยู่ .. จึงทำเว็บไซท์ …. 
http://smf.kindman4all.com/index.php?board=6.0

สโลแกน……ออกอากาศเรื่องสิ่งที่ผมเชื่อ … 
http://smf.kindman4all.com/index.php?board=12.0

กระทู้ ……..ให้มองหลายๆมุม ไอ้เป็ด! มึงเยอะไปป่าววะ ?
http://smf.kindman4all.com/index.php?topic=29.msg51#msg51

กระทู้…. สิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของวัยเด็ก จะมีผลต่อเด็กคนนั้นตลอดไป !
http://smf.kindman4all.com/index.php?topic=23.msg45#msg45

กระทู้… วิธีแยกแยะคนช่างเจรจา ! ออกจากคนขี้คุย !!
http://smf.kindman4all.com/index.php?topic=19.msg41#msg41

ถ้าเข้าไมได้..

 

แปล – ว่า….
คนกำลังอายุ “มาก” ..

กำลัง “อัพข้อมูล” ครับผม

 

แหะๆ
 


ขอบพระคุณทุกท่าน…
ที่ทนอ่านร่วมๆ ๑,๒๘๒ คำ..
มาจนจบครับผม !

ด้วยจิตคารวะจากใจ

นายเป็ดปากห้อย – แอดมิน

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *


9 × หนึ่ง =

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>